ម៉ូតអាវថ្មីៗ សំរាប់មិត្តបុរស ដើមខែមិថុនា

វិលមកជួបទស្សនិកជនសារជាថ្មីទៀតហើយ ជាមួយនឹង ម៉ូតអាវបុរសថ្មីៗ ស្អាតទាន់សម័យ
បំផុត សំរាប់បុរស ដែលទើបតែនឹងចេញ ដើមខែមិថុនានេះ នៅ yesstyle ៕

ប្រភពពី  camnews.com.kh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: