រថយន្ត Audi A5 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ មានបំពាក់ ឧបករណ៍បំពង់សំលេង ១០ នៅខាងក្នុង

រថយន្ត Audi A5 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្ត ដ៏ប្រណិតមួយ  ដែលមានរាងស្រស់ស្អាត
ប្លែក  ស្រស់សង្ហា និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យ។

រថយន្ត Audi A5 ឆ្នាំ២០១៣  ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងទំនើប  ទាំងរូបរាងខាងក្នុង និង
ខាងក្រៅ ដែលបានបំពាក់   ជាមួយនឹងបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប មាន ៤ម៉ាស៊ីន ស៊ីសាំង ៣.៨លីត្រ/១០០
គ.ម មានទ្វារ ២ មានកន្លែងអង្គុយ ៤កៅអី អាចផ្ទុកសាំងបាន ៦៣.៩៧លីត្រ។

ជាពិសេស   រថយន្ត Audi A5  មានបំពាក់ប្រព័ន្ធ   ការពារសុវត្ថភាពខ្ពស់  ពោងការពារសុវត្ថិភាព
ប្រព័ន្ធ ABS   មានបំពាក់ 2 one-touch power windows  និង  ឧបករណ៍បំពង់លេង១០  នៅខាង
ក្នុងរថយន្ត។ល៕

សូមទស្សនា រូបភាព ខាងក្រោម!!!  ប្រភពព  Camnews.com.kh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: