ម៉ូដស្បែកជើងកែងម៉ូដែលថ្មីៗ ដ៏ស្រស់ស្អាត និង ពេញ និយមបំផុត ឆ្នាំ២០១៣

នេះគឺជាការបង្ហាញនូវម៉ូដស្បែកជើងកែងម៉ូដែលថ្មីៗ ពេញនិយម និង ស្រស់ស្អាតបំផុតសំរាប់
យុវនារីសម័យថ្មី ដែលស្រលាញ់ និង ចូលចិត្តប្រើស្បែកជើងកែង។

ម៉ូដស្បែកជើងកែងម៉ូដែលថ្មីៗ ដ៏ទាក់ទាញនេះ ត្រូវបានតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើង  មានរាង
និង ពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលស័ក្តិសមសំរាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀង  ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍
និង ពិធីពិសេសផ្សេងៗ ទៀត ប្រកបដោយភាពស៊ីវីល័យ៕

សូមទស្សនា រូបភាព ខាងក្រោម!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: