សំណើច រឿង៖ ខ្ញុំដើរជាមួយស្រីស្អាត ទៅតាមក្រោយ! ហា​! ហា!

ប្រភព Camnews.com.kh : ថ្ងៃមួយ មានបុរសម្នាក់កំពុងអង្គុយចាំឆ្លើយសម្ភាសន៏ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាការងារសម្រាប់ជួយ
ការងារលោកនាយកក្រុមហ៊ុន។ 
អ្នកសសម្ភាសន៏សួរ៖

– លោកដោះស្រាយយ៉ាងណា ប្រសិនបឧបមាថា  លោកកំពុងបើករថយន្តទំនើបមួយគ្រឿង 
ជារថយន្តធុនតូច  ដែលក្រៅពីអ្នកបើកបរចេញសល់  កន្លែងអង្គុយបានតែមនុស្សម្នាក់ទៀត
ប៉ុណ្ណោះ ស្រាប់តែតាមផ្លូវជួបមនុស្សដល់ទៅបីនាក់សុំដោយសារផង។ 
មនុស្សទាំងបីនោះ ម្នាក់គឺជាលោកនាយកក្រុមហ៊ុន ម្នាក់ជាតាចាស់ និងម្នាក់ទៀតជានារីរូប
ស្អាត សិចស៊ី។

-អត់ពិបាកដោះស្រាយទេ ខ្ញុំ និង ចុះដីហុចកូនសោឳ្យ    លោកនាយក      បើករថយន្តដឹក
តាចាស់ទៅមុនចុះ។ ចំណែកខ្ញុំដើរជាមួយនារីរូបស្អាតទៅតាមក្រោយ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: