កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​មិន​សម្រេច​ផល​ធំដុំ​

ប្រភព CEN : ភ្នំពេញ: កិច្ចប្រជុំ​រវាង​តំណាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅថ្ងៃនេះ​មិនបាន​សម្រេច​លទ្ធផល​អ្វី​ឡើយ​ក្រៅពី​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​សម្រាប់​ការជួបគ្នា​បន្តទៀត​។

 

នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​រួម​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ម៉ោង​។ ខាងក្រោម​នេះ ជា​ខ្លឹមសារ នៃ​សេចក្តីប្រកាស​រួម​នោះ ៖​

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: