រថយន្ត Lexus RX450h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ទំនើប និងស្រស់ស្អាត ជាង រថយន្ត Lexus RX350

ប្រភពពី camnews.com.kh : រថយន្ត Lexus RX450h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ គឺជាប្រភេទរថយន្តប្រណិតចុងក្រោយ របស់រថយន្ត
Lexus ដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហា និង ទាក់ទាញបំផុត ជាងម៉ូដែលមុនៗ និង  ទទួលបានការគាំ
ទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជន។

រថយន្ត Lexus RX450h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ត្រូវរចនាម៉ូដ និងតុបតែងឡើង  មានរូបរាងប្រហាក់
ប្រហែលគ្នាទៅនឹងរថយន្ត Lexus RX350។ ប៉ុន្តែ រថយន្ត Lexus RX450h ស្រស់ស្អាតនិងទំនើប
ជាង ដោយបានបំពាក់បន្ថែមជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៅខាងក្នុង។

ជាពិសេស រថយន្ត​ Lexus RX450h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ នេះ មានម៉ាស៊ីន ៦  មានកម្លាំងម៉ាស៊ីន
ខ្លាំង ៣,៥ បំពាក់ប្រព័ន្ធ Hybrid ស៊ីសំាងតិច និង មានតម្លៃ ៤៦,៣១០ដុល្លារ នៅអាមេរិក៕

សូមទស្សនា រូបភាព ខាងក្រោម

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: